Beschaving

'Beschaving' en 'cultuur' zijn kernbegrippen in het denken over mens en samenleving. Een vergelijkend perspectief toont de uitzonderlijke en intrigerende ontwikkeling van deze Nederlandse begrippen. Op het moment dat in het derde kwart van de achttiende eeuw, vrijwel gelijktijdig, in het Frans en het Engels 'civilisation' en 'civilization' gemunt werden, schiep het Nederlands geen vergelijkbare neologisme, maar bleef vasthouden aan 'beschaving'. Pas in de eerste helft van de twintigste eeuw werd 'cultuur' zo populair, dat het 'beschaving' verdrong. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden werd enkele jaren geleden het onderzoek gestart naar een aantal fundamentele Nederlandse begrippen. De resultaten van dit onderzoek worden hier gepresenteerd. Het boek bevat ook studies over oudere termen die wel al vergelijkbare betekeniselementen bevatten. Voor de Middeleeuwen wordt 'hoofsheid' onder de loep genomen, voor de Renaissance het beschavingsideaal van Erasmus, voor de Gouden Eeuw het gebruik van 'heusheid' en 'beleefdheid' en voor de achttiende eeuw de term 'beschaafdheid'. Met vele illustraties wordt de artistieke begripsuitbeelding belicht.
ISBN: 
ISSN: 

Add new comment

Plain text

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.