Vrijheid: Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw

In dit tweede deel in de nieuwe reeks 'Nederlandse begripsgeschiedenis' wordt de ontwikkelingsgang van een van de kernbegrippen uit de Nederlandse geschiedenis getraceerd: het begrip 'vrijheid'. Niet alleen de Nederlanders zelf, maar ook de meeste andere Europeanen beschouwden ons land sinds de Opstand van de zestiende eeuw als de vrije staat bij uitstek. Ook heden ten dage geldt Nederland nog als een toonbeeld van vrijheid en tolerantie. Naar wat er onder die veelgeprezen Nederlandse vrijheid in de loop der eeuwen werd verstaan is echter merkwaardig genoeg weinig systematisch onderzoek verricht. Dit boek voorziet in die lacune. Met bijdragen uit historische, literatuurhistorische, kunsthistorische, theologische en filosofische invalshoek brengt het de gelaagde en fascinerende geschiedenis van het Nederlandse vrijheidsbegrip van de vijftiende tot en met de twintigste eeuw in kaart. Het boek laat zien hoe opeenvolgende generaties Nederlanders het vrijheidsbegrip allen hoog in het vaandel voerden, maar het tevens voortdurend ter discussie stelden en aan de veranderende historische omstandigheden aanpasten. Op deze manier biedt Vrijheid - Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw essentiële inzichten in een voor de definitie van het Nederlandse zelfbeeld wezenlijk thema.
ISBN: 
ISSN: 

Add new comment

Plain text

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.